Sognepræster:

Morten Sørensen -  Email: moso@km.dk  - Tlf. 30 31 01 35
Anna Marie Erbs -  Email: amer@km.dk  -  Tlf. 20 56 36 56
Inge Klarlund Bach  -  Email ikb@km.dk  -  Tlf. 61 20 39 95

Gudstjenester og arrangementer

Kirkekontor

Østergade 29A, 6650 Brørup,
tlf. 75 38 12 62.
Tirsdag - fredag fra kl. 9 - 12.

Menighedsrådsvalg

Hvert 4. år er der valg til menighedsrådet.

Efterhånden som alting centraliseres er menighedsrådende den sidste lille rest af lokalt demokrati. Arbejdet i menighedsrådet er mangesidigt. Rådet forholder sig til kirkebygningen, kirkegården, præstegården etc. Men også til det at være kirke. Hvordan skal gudstjenesten være, og hvad skal der ske i kirken, når det ikke er søndag. Et spændende arbejde, hvor man får lov til at prøve kræfter med mange interessante opgaver.

Hvis man overvejer at gå ind i arbejdet, så kontakt en fra dit eget menighedsråd og få en snak om opgaven. Man kan læse meget mere om alt det praktiske på menighedsrådsforeningens hjemmeside. Eller her i et kortfattet fakta ark. Der står meget i Kristeligt Dagblad og på hjemmesiden Kristendom.dk.

”Syng for livet”

– September  til December 2016.

I september tage vi hul på sæsonens ” Syng for livet” aftner, som altid foregår sidste tirsdag i hver måned. I denne sæson er der dog en enkelt undtagelse,  idet sidste tirsdag i november flyttes til torsdag d. 1. december. Til gengæld kan vi glæde os til at synge sammen i selskab med Brørups to pensionerede gravere, vores to dygtige kirkesangere, og to af sognets tilknyttede præster.

På gensyn til disse opløftende sangaftner i Brørup sogn.

Pigekoret i Brørup

Korprøver  hver torsdag fra 15.00 – 16.30.

Første gang efter sommerferien er d. 25. august 2016

Øvested: Konfirmandstuen ved Johanneskirken i Brørup

Koret er for piger fra 6. klasse til 3. g. Koret synger til gudstjeneste ca. en gang om måneden og to koncerter årligt. Korarbejdet er lønnet.
Koret søger nye medlemmer, så hvis du er interesseret, så henvend dig til:

Organist Hanne Albinus 
Mail: albinushanne@gmail.com

Mobil: 51 72 72 42

NYT

Medlem af folkekirken – hvilken betydning har det?  

Nyt menupunkt - Galleri - med fotos fra sognearrangementer.

Tryk evt F5, for at opdatere, hvis du har været inde på siden i dag.

Se mere...

fra de enkelte sogne - ved at klikke på de enkelte sogne.

Vejledning til hjemmesiden

Se nye møder, foredrag, sammenkomster mm
- ved at klikke på de enkelte sognes kirker.

 

 

Sitemap-ikon

Kontakt og ansatte
Brørup
Lindknud
Hovborg
Kirkebil
 
Det sker
Gudstjenester og arrangementer
Babysalmesang
Plejehjemsgudstj
Kor
Kor i Brørup
Korene i Hovborg og Lindknud
 
Fra vugge til grav
Fødsel og barnedåb
Medlem af folkekirken
Vielse
Dødsfald
Trosbekendelsen og fadervor
Konfirmand
Konfirmation i Brørup
Konfirmation i Lindknud
Konfirmation i Hovborg
 
Kirkerne
Adresser og fotos
Sognegrænser
Brørup gl kirkes historie
Johanneskirkens historie
Kirkegårdene
Find gravstedet
Takster Brørup Sogn
Vedtægter Brørup gl. Kirke
Vedtægter  Johannes Kirken
Granpynt Brørup Kirke
Granpynt Johs. kirken
Fotos Lindknud
 
Fotos
Galleri
Menighedsråd
Brørup menighedsråd
Brørup referater
Lindknud menighedsråd
Lindknud referater
Hovborg menighedsråd
Hovborg referater
 
Andet
Links
Vejledning til hjemmesiden
© Webdesign: BS